Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Samenwerking Qualityzorg en Interzorg Groep

Vanaf januari 2021 werkt QualityZorg samen met Interzorg Groep, Woonzorgcentrum Foswert in Ferwert. De samenwerking is erop gericht om bewoners met een complexe wond of een verhoogd risico op een complexe wond, die wonen in het Woonzorgcentrum Foswert, vroegtijdig te voorzien van diagnostiek en een wondbehandelplan op maat.

De verpleegkundig specialist van QualityZorg maakt in overleg met het multidisciplinaire team van de bewoner het behandelplan en monitort de voortgang. Daarnaast instrueert de verpleegkundig specialist de medewerkers van het Woonzorgcentrum hoe de complexe wond te behandelen en is zij beschikbaar voor wond gerelateerde vragen binnen Interzorg. Naast de wondzorg aan bewoners gaan QualityZorg en Interzorg Groep ook werken aan uniforme behandelprotocollen. Het doel hiervan is preventie, optimale behandeling met als uitkomst snellere wondgenezing of het voorkomen van complexe wonden.

Sandra Kuiken – Oostra, coördinerend verpleegkundige geeft aan dat de samenwerking met QualityZorg een meerwaarde biedt voor Interzorg. “Met deze expertise verhogen wij de kwaliteit van wondzorg binnen Interzorg.

We krijgen door deze samenwerking meer inzicht en expertise in wonden en het optimaal behandelen van deze wonden wat direct zorgt voor betere wondzorg van onze bewoners”.
 

 
Jannie Jongedijk, verpleegkundig specialist bij QualityZorg en Sandra Kuiken – Oostra, coördinerend verpleegkundige Interzorg Groep.
 


 Meer berichten