Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Cliëntenraad

In 1996 werd er een wet aangenomen die zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad te hebben. Zo kunnen de cliënten meepraten en meedenken over de zorg van Interzorg Groep. Uiteraard komt dit de zorg en dienstverlening van Interzorg Groep ten goede.
Binnen Interzorg Groep is er één centrale cliëntenraad actief die de belangen behartigt van de cliënten van de Thuiszorg en het WoonZorgCentrum. De Cliëntenraad bestaat uit:

Piet Bremer, voorzitter
Wander Slomp - secretaris (waarnemend), namens Thuiszorg
Annie Agema - lid, algemeen
Fokke van der Meulen - lid, namens het Woonzorgcentrum
Rieteke de Vries - lid, algemeen

De Cliëntenraad vergadert maandelijks en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van Interzorg Groep en oefent invloed uit op het beleid. Ze onderhoudt nauw contact met de cliënten en maakt jaarlijks een verslag van het afgelopen jaar. U kunt het jaarverslag 2022 hier downloaden. Mocht u in contact willen komen met de cliëntenraad, dan kunt u een mail sturen naar cr.interzorggroep@gmail.com . Laat uw contactgegevens achter, dan neemt de cliëntenraad zo spoedig mogelijk contact met u op.
Voor meer informatie over de Cliëntenraad kunt u op deze link klikken.

Door op onderstaande links te klikken, kunt u de verslagen van de vergaderingen lezen. 
Vergadering 14 februari 2022
Vergadering 14 maart 2022
Vergadering 11 april 2022
Vergadering 12 september 2022
Vergadering 17 oktober 2022
Vergadering 17 november 2022
Vergadering 12 december 2022
 

Actueel

Een goede start voor Interzorg in 2023

Ferwert – De eerste week van januari stond bij Interzorg Groep in het teken van de jaarlijkse kwaliteitscertificering (HKZ). Daarmee werd 2023 meteen goed afgetrapt, want Interzorg Groep is na twee intensieve dagen wederom glansrijk geslaagd voor de HKZ!
 

Lees meer