Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Cliëntenraad

In 1996 werd er een wet aangenomen die zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad te hebben. Zo kunnen de cliënten meepraten en meedenken over de zorg van Interzorg Groep. Uiteraard komt dit de zorg en dienstverlening van Interzorg Groep ten goede.
Binnen Interzorg Groep is er één centrale cliëntenraad actief die de belangen behartigt van de cliënten van de Thuiszorg en het WoonZorgCentrum. De Cliëntenraad bestaat uit:

Sije Holwerda, voorzitter
Wander Slomp - secretaris, namens Thuiszorg
Annie Agema - lid, algemeen
Fokke van der Meulen - lid, namens het Woonzorgcentrum
Rieteke de Vries - lid, algemeen

De Cliëntenraad vergadert maandelijks en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van Interzorg Groep en oefent invloed uit op het beleid. Ze onderhoudt nauw contact met de cliënten en maakt jaarlijks een verslag van het afgelopen jaar. U kunt het jaarverslag 2022 hier downloaden. Mocht u in contact willen komen met de cliëntenraad, dan kunt u een mail sturen naar cr.interzorggroep@gmail.com . Laat uw contactgegevens achter, dan neemt de cliëntenraad zo spoedig mogelijk contact met u op.
Voor meer informatie over de Cliëntenraad kunt u op deze link klikken.

De afspraken tussen de Cliëntenraad en de organisatie zijn vastgelegd in de medezeggenschapsregeling. De medezeggenschapsregeling kunt u hier lezen.
In het huishoudelijk regelement staat de werkwijze van de Cliëntenraad beschreven. Via deze link kunt u dit lezen.

Door op onderstaande links te klikken, kunt u de verslagen van de vergaderingen lezen. 
Vergadering 12 september 2022
Vergadering 17 oktober 2022
Vergadering 17 november 2022
Vergadering 12 december 2022
Vergadering 9 januari 2023
Vergadering 13 februari 2023
Vergadering 13 maart 2023
Vergadering 17 april 2023
Vergadering 24 mei 2023
Vergadering 10 juli 2023
Vergadering 30 oktober 2023
Vergadering 13 november 2023
 

Actueel

Digitale dinsdag in december!

Iedere dinsdag in december een artikel over digitale hulpmiddelen en e-health binnen de zorg.

Binnen Interzorg Groep vinden wij digitale zorg belangrijk, wij willen onze cliënten namelijk zo goed mogelijk helpen. Hoe wij digitale hulpmiddelen inzetten en wat onze visie hier op is willen wij graag met jullie delen. Dit doen we tijdens “Digitale Dinsdag in December”.
Als inleiding delen we deze week een interview met onze I-nurse Linda. Volgende week gaan we jullie meer vertellen over wat digitale zorg precies inhoud.


 

Lees meer