Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Klachtenprocedure

Wij horen graag van u als u niet helemaal tevreden bent. Alleen dan kunnen we de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening verbeteren. In goed overleg met de betrokken zorgverleners zijn de meeste problemen en meningsverschillen op te lossen. Lukt dit niet, dan is er de klachtenregeling. Een klacht kan over meerdere zaken gaan. Over onze service. Over de geleverde zorg. Maar ook een meningsverschil valt onder een klacht. Dit kan een verschil van mening zijn tussen cliënt en medewerkers of directie.
 
Als u een klacht heeft, bespreekt u dan eerst het probleem met de betreffende persoon of diens leidinggevende. Wanneer u er dan niet samen uitkomt, kunt u contact opnemen met onze externe klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar heeft een onafhankelijke positie en kan bemiddelen bij klachten. De klachtenfunctionaris behandelt klachten op de manier zoals ze staan omschreven in onze klachtenregeling.
 
Interzorg Groep
T.a.v. de klachtenbemiddelaar
Antwoordnummer 6700
9172 ZX  FERWERT

U kunt ook een email sturen naar klachtenbemiddelaar@interzorggroep.nl

Interzorg Groep is aangesloten bij Quasir, het expertisecentrum rond klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg. Als uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt afgehandeld, dan kunt u dit aanhangig maken door de klacht door te sturen naar de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil of in te dienen bij de Klachtencommissie Quasir (voor de WMO). U vindt de contactgegevens hieronder. In het uiterste geval kunt u zich tot de rechtbank wenden.
 
Voor de Wet Zorg en Dwang heeft Interzorg Groep een cliëntvertrouwenspersoon, mevrouw Sippie Stoelwinder. Via deze link kunt u meer informatie hierover lezen. Heeft u een klacht, vragen of wilt u graag in gesprek, neem dan gerust contact met haar op.
 
Klachtencommissie Quasir (WMO)
Telefoonnummer: 06 – 823667 72 (ma. t/m vrij. van 9.00 – 17.00 uur)
Emailadres: ambtelijksecretaris@quasir.nl
 
Stichting Zorggeschil
Telefoonnummer: 06 – 12583075 (ma. t/m vrij. van 9.00 – 17.00 uur)
Emailadres: info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl   
 
 

 

Actueel

Open Dag in Foswert

Op zaterdag 19 november 2022 zet Interzorg Groep in Ferwert haar deuren wijd open!
Van 10.00 – 14.00 uur kunnen belangstellenden een kijkje achter de schermen nemen van deze veelzijdige zorginstelling. Maak kennis met het Woonzorgcentrum Foswert, bezichtig een nieuw appartement, kom speeddaten voor een baan in de zorg en ga in gesprek met onze medewerkers en ervaar wat we allemaal kunnen bieden! Dit alles opgeluisterd met muziek door onder andere Reinout Weima (van het bekende duo Weima & Van der Werf).
 

Lees meer