Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Schade bij u thuis

We proberen het natuurlijk altijd te voorkomen, maar het kan een keer gebeuren dat een van onze medewerkers tijdens het werk bij u thuis onbedoeld schade veroorzaakt. In dat geval kunt u uiteraard een schadeclaim bij ons indienen.

Schadereglement
Bij het afhandelen van een schade hanteert Interzorg Groep het schadereglement. De belangrijkste regels uit dit reglement zetten we hier kort voor u onder elkaar:

> U kunt een schademeldingsformulier indienen, wanneer een medewerker schade bij u thuis heeft veroorzaakt tijdens het werk.
> Wij vergoeden géén schade die door u zelf veroorzaakt is.
> Wij vergoeden géén schade, veroorzaakt door ouderdom of slijtage.  
> De medewerker meldt de schade binnen 48 uur bij zijn of haar leidinggevende
> IZG neemt het schademeldingsformulier alleen in behandeling genomen wanneer het:
   - Tijdig bij IZG is ingediend, uiterlijk een maand nadat de schade is geconstateerd
   - Volledig is ingevuld
   - Voorzien is van bewijsstukken, zoals een aankoopbewijs en/of taxatie rapport van hetgeen wat  beschadigd is of een offerte voor de herstelwerkzaamheden.  

Wilt u meer weten over de regels die wij hanteren bij een schademelding? Lees hier dan het volledige schadereglement (download)

Hoe nu verder
U heeft een schademeldingsformulier ingediend bij Interzorg Groep. Dit formulier nemen wij in behandeling. Wij nemen hierover zo snel mogelijk contact met u op. We reageren altijd op uw schademelding, ongeacht de uitkomst hiervan.
 

Actueel

Stichting Vrienden van Foswert ontvangt prachtig legaat en eert nagedachtenis met nieuw “Rens de Jonge-plein”

Stichting Vrienden van Foswert heeft een prachtig legaat ontvangen van wijlen mevrouw Rens de Jonge. Dit genereuze geschenk zal een blijvende impact hebben op Foswert en haar bewoners.
 
In december 2022 werd in de hal van Foswert een wensboom geplaatst waar bewoners hun wensen in konden hangen. Dankzij het legaat van mevrouw De Jonge zijn veel van deze wensen inmiddels vervuld en de stichting blijft zich inzetten om ook de resterende wensen werkelijkheid te maken.


 
 

Lees meer