Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Interzorg Groep verlengt kwaliteitscertificaat!

geplaatst op 27-09-2021

Vorige week dinsdag en woensdag stonden bij Interzorg Groep in het teken van de jaarlijkse kwaliteitscertificering (HKZ). Ondanks de coronapandemie, die in het afgelopen jaar veel tijd en energie van alle medewerkers heeft gekost, had de directeur/bestuurder voldoende vertrouwen in de organisatie en haar medewerkers om deze certificering door te laten gaan. Op dinsdag en woensdag vonden de werkzaamheden deels ‘op afstand’ plaats, werden er documenten en cliëntdossiers opgevraagd en ingezien en werden medewerkers van de verschillende onderdelen van Interzorg Groep, de directeur/bestuurder en 2 afgevaardigden van de Cliëntenraad geïnterviewd op het gebied van kwaliteit van zorg.  
 
De auditor van KIWA gaf aan dat ze veel mooie dingen heeft gezien en gesprekken heeft gevoerd  met enthousiaste en betrokken medewerkers en vrijwilligers. Ze gaf ook aan een organisatie te zien die steeds door ontwikkelt en niet stil staat. Ten opzichte van vorig jaar zijn er goede stappen gezet.
Dit alles heeft geresulteerd in een goede beoordeling en uiteindelijk in de continuering van het kwaliteitscertificaat. KIWA geeft aan dat Interzorg Groep intern de zaken goed op orde heeft, de klant centraal stelt en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Dat geeft houvast en vertrouwen voor de toekomst.
 
Uiteraard is de directeur/bestuurder van Interzorg Groep blij en trots dat, ondanks de coronapandemie, opnieuw bevestigd wordt dat Interzorg Groep goede, betrouwbare en veilige zorg levert en bedankt iedereen die meewerkt om dit resultaat iedere dag opnieuw te realiseren. Ook in het komende jaar gaat de organisatie alles op alles zetten om aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen te blijven voldoen.
 


 Meer berichten