Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Woonzorgcentrum

Verpleeghuisafdeling

Bij verpleeghuiszorg kunt u rekenen op uitgebreide en/of intensieve zorg. De geboden zorg vormt een combinatie van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Afhankelijk van uw wensen en indicatie kan dit variëren van uitgebreide verzorging tot intensieve verpleging en medische behandeling. Doel van de zorg is dat u zoveel mogelijk kunt leven zoals u dat wilt of zoals u dat gewend was.

Heeft u te maken met lichamelijke beperkingen, dan is er veel aandacht voor persoonlijke verzorging en verpleging. Dit heeft meestal betrekking op begeleiding bij achteruitgang, maar kan ook gericht zijn op stabilisatie. Voor dementerende ouderen is er veel aandacht voor begeleiding, gericht op het betrekken van bewoners bij de werkelijkheid en het behoud van zelfregie.

De coördinatie van de medische zorg is in handen van een specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast zijn er, afhankelijk van uw zorgvraag, verschillende disciplines bij uw zorg en behandeling betrokken, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen. Onze deskundigheid komt tot uitdrukking in de multidisciplinaire samenwerking van de verschillende zorgverleners.

Huiskamers

Uw welzijn staat voor ons centraal! Daarom doen wij er van alles aan om een plezierige en huiselijke sfeer te scheppen. Op onze verpleeghuisafdeling zijn twee smaakvolle huiskamers ingericht om bewoners van deze afdeling een plezierige dagbesteding te geven. Van het samen drinken van een kopje koffie in de huiskamer tot het gezamenlijk genieten van een warme maaltijd of een broodmaaltijd. Daarnaast vinden er veel activiteiten in groepsverband plaats, zoals spel en beweging en creatieve bezigheden. 

Kosten

De kosten voor wonen met zorg worden altijd vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze vervangt sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt een indicatie voor langdurige zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die beoordeelt welke zorg u precies nodig heeft en welke vergoeding hier bij hoort. Op deze website kunt u hier meer over lezen.

Actueel

ALLEEN SAMEN HOUDEN WE CORONA ONDER CONTROLE

We horen als Interzorg Groep net als u via het nieuws over nieuwe brandhaarden van coronabesmettingen. We volgen dit nieuws op de voet. Over verpleeghuizen die deels sluiten. Over zorgen die Nederland zich maakt over de scholen en maatregelen waaraan steeds minder mensen zich lijken te houden. Het coronavirus is er nog steeds en steekt op steeds meer plekken de kop op. Zoals minister Hugo de Jonge het eerder zei “Wij zijn misschien wel klaar met het virus, maar het virus nog niet met ons.”

Moeten we ons zorgen maken?
Uiteraard maken we ons ook zorgen, maar wat we vooral moeten doen is waakzaam blijven. Het beste kunnen we ons houden aan de eerder gemaakte én succesvol gebleken maatregelen.

Gelukkig mogen we bezoek ontvangen!  Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Wel vragen we iedereen die bij ons op bezoek komt goed op elkaar te letten. Als we dat doen kan iedereen veilig op bezoek blijven komen. Kunnen verhalen met elkaar worden gedeeld. En kan er gezellig een kopje koffie met elkaar worden gedronken of een mooie wandeling worden gemaakt. We zijn ervan overtuigd dat wij samen nog steeds corona de baas kunnen. Dat hebben we in de afgelopen maanden laten zien!
 

Lees meer