Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Woonzorgcentrum

Verpleeghuisafdeling

Bij verpleeghuiszorg kunt u rekenen op uitgebreide en/of intensieve zorg. De geboden zorg vormt een combinatie van persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Afhankelijk van uw wensen en indicatie kan dit variëren van uitgebreide verzorging tot intensieve verpleging en medische behandeling. Doel van de zorg is dat u zoveel mogelijk kunt leven zoals u dat wilt of zoals u dat gewend was.

Heeft u te maken met lichamelijke beperkingen, dan is er veel aandacht voor persoonlijke verzorging en verpleging. Dit heeft meestal betrekking op begeleiding bij achteruitgang, maar kan ook gericht zijn op stabilisatie. Voor dementerende ouderen is er veel aandacht voor begeleiding, gericht op het betrekken van bewoners bij de werkelijkheid en het behoud van zelfregie.

De coördinatie van de medische zorg is in handen van een specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast zijn er, afhankelijk van uw zorgvraag, verschillende disciplines bij uw zorg en behandeling betrokken, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten en psychologen. Onze deskundigheid komt tot uitdrukking in de multidisciplinaire samenwerking van de verschillende zorgverleners.

Huiskamers

Uw welzijn staat voor ons centraal! Daarom doen wij er van alles aan om een plezierige en huiselijke sfeer te scheppen. Op onze verpleeghuisafdeling zijn twee smaakvolle huiskamers ingericht om bewoners van deze afdeling een plezierige dagbesteding te geven. Van het samen drinken van een kopje koffie in de huiskamer tot het gezamenlijk genieten van een warme maaltijd of een broodmaaltijd. Daarnaast vinden er veel activiteiten in groepsverband plaats, zoals spel en beweging en creatieve bezigheden. 

Kosten

De kosten voor wonen met zorg worden altijd vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze vervangt sinds 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt een indicatie voor langdurige zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Die beoordeelt welke zorg u precies nodig heeft en welke vergoeding hier bij hoort. Op deze website kunt u hier meer over lezen.

Actueel

Stichting Vrienden van Foswert ontvangt prachtig legaat en eert nagedachtenis met nieuw “Rens de Jonge-plein”

Stichting Vrienden van Foswert heeft een prachtig legaat ontvangen van wijlen mevrouw Rens de Jonge. Dit genereuze geschenk zal een blijvende impact hebben op Foswert en haar bewoners.
 
In december 2022 werd in de hal van Foswert een wensboom geplaatst waar bewoners hun wensen in konden hangen. Dankzij het legaat van mevrouw De Jonge zijn veel van deze wensen inmiddels vervuld en de stichting blijft zich inzetten om ook de resterende wensen werkelijkheid te maken.


 
 

Lees meer