Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Werken bij

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers. Zij zijn een hele belangrijke en onmisbare aanvulling op het werk van onze medewerkers. Wij bevinden ons in de gelukkige omstandigheid dat we beschikken over een hecht team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Zonder hen is het moeilijk om een organisatie als de onze draaiende te houden. We hechten dan ook veel waarde aan onze vrijwilligers, maar zijn daarnaast ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is waardevol en geeft veel voldoening. U kunt echt iets betekenen voor uw medemens, door middel van een goed gesprek, een wandeling, of een luisterend oor te zijn. Uw taak als vrijwilliger is eenvoudig, maar wel ontzettend belangrijk.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij gaan respectvol met u om en hebben oog voor uw kwaliteiten. Binnen Interzorg is er een coördinator vrijwilligerswerk actief en er is begeleiding op die plekken waar onze vrijwilligers werkzaam zijn. Een keer per jaar organiseren we een vrijwilligersmiddag. U kunt zelfs lid worden van onze personeelsvereniging en zo aan allerlei leuke activiteiten meedoen.

Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten dat u een bewuste keuze maakt voor het doen van vrijwilligerswerk en serieus omgaat met gemaakte afspraken, want... vrijwillige inzet is niet vrijblijvend. Daarom vragen wij u respect te hebben voor het beleid rondom de zorg en zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze cliënten. Wij leggen gemaakte afspraken vast in een zgn. vrijwilligersverklaring.

Vrijwilligerswerk, iets voor u?
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk en bent u op zoek naar een zinvolle besteding van uw tijd? Bent u enthousiast en gaat u graag met mensen om? Dan kunt u bij ons op verschillende manieren als vrijwilliger aan de slag. Voor meer informatie kunt u, tijdens kantooruren, contact met ons opnemen via de receptie van ons WoonZorgCentrum; of met Erika de Jong, coördinator vrijwilligers, tel. 088 - 518 0200.

Actuele vacatures
Klik op deze link voor de actuele vacatures. 

Wij verwelkomen u graag als vrijwilliger in onze organisatie!
 

Actueel

Stichting Vrienden van Foswert ontvangt prachtig legaat en eert nagedachtenis met nieuw “Rens de Jonge-plein”

Stichting Vrienden van Foswert heeft een prachtig legaat ontvangen van wijlen mevrouw Rens de Jonge. Dit genereuze geschenk zal een blijvende impact hebben op Foswert en haar bewoners.
 
In december 2022 werd in de hal van Foswert een wensboom geplaatst waar bewoners hun wensen in konden hangen. Dankzij het legaat van mevrouw De Jonge zijn veel van deze wensen inmiddels vervuld en de stichting blijft zich inzetten om ook de resterende wensen werkelijkheid te maken.


 
 

Lees meer