Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Thuiszorg

Verpleegkundig Adviesgesprek

U woont thuis en daar woont u graag. Toch merkt u dat niet alles meer helemaal soepel gaat. Misschien heeft u last van uw gezondheid. Of lukt de persoonlijke verzorging niet goed meer. Met een (gratis) verpleegkundig adviesgesprek onderzoeken we samen wat u hieraan kunt doen. We kijken wat u zelf kunt doen, maar ook hoe familie, vrienden en eventueel buren kunnen helpen. En natuurlijk kijken we welke rol Interzorg Groep met (tijdelijke) zorg aan huis kan spelen.
De wijkverpleegkundige uit uw buurt komt graag bij u langs voor een luisterend oor en om u daarna verder te helpen. Wilt u bijvoorbeeld personenalarmering of een ander hulpmiddel aanvragen? Of wilt u weten wat de thuiszorg allemaal voor u kan betekenen? De wijkverpleegkundige kan u hier alles over vertellen en kan het zo nodig direct voor u in gang zetten. Ook kan de wijkverpleegkundige een risicoanalyse maken om gevaarlijke situaties in kaart te brengen en hierover advies te geven. Maar een gesprek kan ook plaatsvinden na het overlijden van een partner, in het kader van rouwverwerking en/of eenzaamheid.

Het adviesgesprek is mogelijk voor alle inwoners van ons werkgebied. Daarvoor hoeft u geen cliënt te zijn van Interzorg Groep. Bovendien is het ook mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen voor bijvoorbeeld een familielid die woonachtig is in ons werkgebied.

De wijkverpleging is er namelijk niet alleen om zorg te verlenen, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Goed om te weten: Interzorg Groep Thuiszorg biedt alle soorten zorg aan: huishoudelijke verzorging, wijkverpleging én thuisbegeleiding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze wijkverpleegkundige. Dat kan via 088 – 5180288 of via wijkverpleging@interzorggroep.nl

Actueel

Stichting Vrienden van Foswert ontvangt prachtig legaat en eert nagedachtenis met nieuw “Rens de Jonge-plein”

Stichting Vrienden van Foswert heeft een prachtig legaat ontvangen van wijlen mevrouw Rens de Jonge. Dit genereuze geschenk zal een blijvende impact hebben op Foswert en haar bewoners.
 
In december 2022 werd in de hal van Foswert een wensboom geplaatst waar bewoners hun wensen in konden hangen. Dankzij het legaat van mevrouw De Jonge zijn veel van deze wensen inmiddels vervuld en de stichting blijft zich inzetten om ook de resterende wensen werkelijkheid te maken.


 
 

Lees meer