Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

 

Woonzorg

Het WoonZorgCentrum biedt aan ongeveer negentig bewoners een comfortabele woonomgeving.
 

Thuiszorg

Als het niet meer lukt op eigen kracht, dan staan onze medewerkers van deThuiszorg voor u klaar.

Maatschappelijke zorg

Onze maatschappelijk werkers werken vanuit de gebiedsteams van de gemeenten in ons werkgebied.

Maaltijdservice

Met de koelverse maaltijden van onze Maaltijdservice aan Huis kunt u lekker thuis eten en genieten van een gezonde maaltijd.


Van harte welkom bij de Interzorg Groep

De zorg is ingrijpend veranderd. De veranderingen en de media-aandacht voor de veranderingen vergroten een gevoel van onzekerheid bij ouderen, in ons werkgebied en bij onze klanten. Wij willen, vanuit onze missie, zekerheid bieden aan deze ouderen en klanten; de zekerheid dat voor hen zorg en ondersteuning beschikbaar is en blijft als ze dat nodig hebben. We hebben daarvoor een rijk geschakeerd aanbod voor handen: van een klein beetje ondersteuning thuis tot intensieve zorg met verblijf in ons WoonZorgCentrum Foswert in Ferwert.

Lees verder

Actueel

Voortzetting samenwerking ROC Friese Poort en Interzorg

Geplaatst op: 19-09-2018

Deze maand is bij Interzorg Groep, voor het tweede jaar, een praktijkleerroute van start gegaan. Deze praktijkleerroute is een samenwerking van ROC De Friese Poort met Interzorg Groep te Ferwert. De groep van 22 deelnemers bestaat uit studenten van de beroepsopleiding Verzorgende IG, de opleiding Dienstverlening en BBL-ers van de volwassenopleiding van de Friese Poort in Leeuwarden of Dokkum. Deze studenten volgen hun opleiding intern bij Interzorg Groep. Voor de deskundige begeleiding zijn drie dagen per week docenten van de Friese Poort aanwezig.

Lees meer