Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Corona

Al bijna een jaar doen we bij Interzorg Groep ons uiterste best om het coronavirus buiten de deur en bij onze cliënten vandaan te houden. Om hen, maar ook onze medewerkers te beschermen.
Tijdens de 1e golf is dat helemaal gelukt, tijdens de 2e golf is het virus ook bij ons naar binnengeslopen. Vaccinatie is nu een belangrijke stap.
 
In de afgelopen weken zijn de eerste verpleeghuisbewoners in Foswert gevaccineerd. Een groot deel van onze medewerkers heeft inmiddels ook een uitnodiging gekregen om zich bij de GGD te laten vaccineren. De bereidheid daartoe is groot en daar zijn we erg blij mee. Een aantal medewerkers heeft zelfs de tweede vaccinatie al gehad. Dit is de eerste stap naar een toekomst die veiliger is voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Maar vooral ook een belangrijke stap voor onze samenleving, waarin we elkaar weer kunnen en elkaar mogen ontmoeten.
 
Versoepeling bezoekregeling
Wij horen en zien we om ons heen dat de aangescherpte maatregelen veel doen met ons allemaal. Daarom willen we de noodmaatregel met betrekking tot bezoek indien enigszins mogelijk én verantwoord versoepelen. Ondanks de sombere vooruitzichten en verontrustende geluiden over de 3e golf willen we nu, zolang het kan, meer bezoek mogelijk maken. Met ingang van zaterdag 27 februari is er elke dag één bezoeker toegestaan uit twee vaste bezoekers. Door het aantal bezoekers tot één per dag en tot twee vaste bezoekers te beperken, beperken we ook het aantal mensen dat Foswert binnenkomt. Dat helpt in de bestrijding tegen het coronavirus.

De volgende maatregelen zijn vanaf 27 februari 2021 van kracht, tot nader orde:
1. Bezoek in Foswert is alleen toegestaan tussen 10.00 – 12.00 uur en tussen 14.00 – 17.00 uur  (graag aanbellen).
2. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en voor vertrek.
3. Buiten deze tijden kunt u Foswert alleen bezoeken in uiterste noodgevallen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de contactverzorgende of met het team/afdeling waar uw naaste woont.
4.  Per dag maximaal één bezoeker (uit twee vaste bezoekers) per kamer en per bewoner. Dit geldt alleen voor afdelingen waar geen besmetting is. Afdelingen waar een besmetting is, worden afgesloten voor bezoek.
5.  Bezoek uw naaste alleen in zijn/haar appartement en niet in de gemeenschappelijke ruimtes (zoals de huiskamers, soos en dagverzorging).
6.  Bezoek alleen uw naaste en bezoek geen andere bewoners of plekken in Foswert.
7.  Het is niet toegestaan uw naaste op te halen uit Foswert. Een ommetje in de binnentuin van Foswert is toegestaan, maar hier mogen geen ontmoetingen plaatsvinden.
8.  Als alternatief kunt u natuurlijk telefonisch, via whatsapp of digitaal, via de mail, skype of webcam contact hebben met elkaar.   
9. De geldende (hygiëne)richtlijnen worden met de grootst mogelijke precisie nageleefd. Dit zijn:
      -  Was uw handen veel en goed
      -  Registreer uw aanwezigheid bij binnenkomst, inclusief uw telefoonnummer. Steekproefsgewijs zullen wij controleren of de afspraak van één vaste bezoeker per week wordt nageleefd.                
      -  Mondkapjes zijn verplicht, ook in het appartement van uw naaste
      -  Houd 1,5 meter afstand, ten allen tijde
      -  Blijf thuis bij klachten
      -  Houd de looplijnen in acht

Het Grand Café Ut en Thús blijft geopend voor uitsluitend onze bewoners, voor koffiedrinken en het gebruiken van de maaltijd. De Dagverzorging blijft gesloten.  
 
Mocht blijken dat bezoekers zich niet aan onze afspraken houden, dan zullen onze medewerkers hen hier op aanspreken. In het uiterste geval kan de toegang hen dan ontzegd worden. We rekenen op uw begrip en medewerking om samen Foswert (weer) Corona vrij te krijgen én te houden.
 
 
 

Actueel

Samenwerking Qualityzorg en Interzorg Groep

Vanaf januari 2021 werkt QualityZorg samen met Interzorg Groep, Woonzorgcentrum Foswert in Ferwert. De samenwerking is erop gericht om bewoners met een complexe wond of een verhoogd risico op een complexe wond, die wonen in het Woonzorgcentrum Foswert, vroegtijdig te voorzien van diagnostiek en een wondbehandelplan op maat. 

Lees meer