Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Bijna terug naar normaal

Informatie over bezoekregeling in Foswert 16 juli 2021
 
Sinds afgelopen week hebben we in heel Nederland te maken met een snelle toename van het aantal positieve besmettingen met COVID-19. De toename is veelal aanwezig in de jongere leeftijdscategorieën. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt via personeel en/of bezoek heeft GGD Fryslân uit voorzorg opnieuw het gebruik van een mondneusmasker in de Friese Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) geadviseerd.
 
Vanaf 16 juli 2021 geldt in Foswert daarom opnieuw een mondkapjesplicht. Interzorg Groep heeft dit besloten omdat het aantal coronabesmettingen ook in Fryslân toeneemt en de nieuwe deltavariant van het virus onvoorspelbaar is.
In Fryslân is het risiconiveau wat coronabesmettingen betreft gestegen naar ‘ernstig’. Omdat wij in Foswert te maken hebben met kwetsbare bewoners, hebben we bekeken wat we kunnen doen om het virus buiten de deur te houden. Het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje voor zowel bezoekers als medewerkers helpt om verspreiding van het virus tegen te gaan.
Daarom is besloten dat per 16 juli 2021 opnieuw de mondkapjesplicht in te voeren. Wij vragen bezoek een eigen mondkapje mee te nemen. We hopen met deze maatregel onze bewoners, onze medewerkers en bezoek zoveel mogelijk te beschermen.  
 
Bezoek is welkom – houd afstand
Behalve het dragen van een mondkapje, gelden er (voor nu) geen beperkingen voor bezoek. Familie en naasten blijven welkom. Bezoek hoeft zich bij binnenkomst ook niet te registreren. We vragen bezoek 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Het naleven van deze regel is ook erg belangrijk bij het voorkomen van besmettingen.
 
Blijf de basisregels volgen   
Gezien de toename van het aantal besmettingen, is het belangrijk om voorzichtig en alert te zijn en de basisregels te volgen. Dus vragen wij iedereen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Blijf thuis bij klachten en laat u testen
  • Houd 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte
  • Ventileer goed 
Wat gebeurt er bij een besmetting?
We hopen met deze nieuwe maatregel verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Als in op een afdeling toch een bewoner of medewerker besmet raakt met het coronavirus, dan bekijken we per geval of en welke maatregelen er nodig zijn. 
 
Wij wensen u een hele fijne, veilige en gezonde zomerperiode toe!
 

Actueel

Interzorg gaat digitaal!

Ferwert – Afgelopen maandag vond in de Liudgertsjerke in Ferwert de startbijeenkomst plaats van het project ‘Interzorg gaat digitaal’.  Medewerkers van de wijkzorg uit de regio’s Oost, Midden en West kregen een introductie in het werken met digitale hulpmiddelen, zoals beeldbellen en het werken met een medicijndispencer.
 
De coronacrisis heeft de ouderenzorg in het afgelopen jaar hard geraakt. De zorg is sterk in beweging en de vraagstukken waarmee zorginstellingen te maken krijgen zijn pittig. Zo neemt het aantal ouderen de komende jaren fors toe, stijgt de behoefte aan zorg en worden de zorgvragen inhoudelijk steeds complexer. Daarnaast zijn geldmiddelen schaars en is er een groeiend personeelstekort, niet alleen landelijk, maar ook in Fryslân. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken zijn daarom innovaties nodig, ook bij Interzorg Groep in Ferwert. Interzorg Groep gaat daarom digitaal, want dat wordt de komende jaren de nieuwe norm.
 
 

Lees meer