Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Corona

Inmiddels hebben we in Foswert de benodigde 80% van de vaccinatiegraad behaald. Dat betekent dat nog niet alle bewoners zijn gevaccineerd, maar zoals toegezegd betekent dit wel dat we de bezoekersregeling, met ingang van 3 mei verruimen. Uiteraard gelden deze regels alleen voor afdelingen waar geen besmetting is.
 
De volgende maatregelen zijn vanaf 3 mei van kracht:

Bewoners die gevaccineerd zijn:
- Maximaal twee bezoekers per dag, kinderen onder de 13 jaar worden niet meegerekend
- Er is geen vaste groep van bezoekers meer
- Op het eigen appartement hoeven bezoekers geen mondkapje te dragen of de 1,5 meter afstand te houden. Voorwaarde hiervoor is wel dat bezoekers zelf óf ook volledig gevaccineerd zijn óf een negatieve coronatest kunnen laten zien. Steekproefsgewijs zullen we dit controleren.
- In de openbare ruimtes wordt nog steeds een mondkapje gedragen en houdt u 1,5 meter afstand
- Bezoek aan een medebewoner is toegestaan in het appartement
- Bezoek of uitstapje naar familie is toegestaan volgens de richtlijnen van het RIVM: 2 bezoekers  per dag, drukke plekken vermijden en 1,5 meter afstand houden. Dit wel graag melden bij het zorgpersoneel.
- Wandelen met uw bezoek buiten de instelling is toegestaan. Let wel dat u met maximaal twee personen buiten mag zijn. Vermijd drukke plekken en houd 1,5 meter afstand. Graag even melden bij het zorgpersoneel.
- Bezoek aan huis of uitstapje mét een overnachting: 10 dagen een gezondheidscheck (controle op hoesten en verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies (bron: RIVM)
- Na contact met een besmet persoon: 5 dagen in quarantaine, op de 5e dag een test. Bij negatieve uitslag uit quarantaine, bij positieve uitslag in isolatie. 

Bewoners die (bewust) niet gevaccineerd zijn:
- Maximaal één bezoeker per dag, kinderen onder de 13 jaar worden niet meegerekend.
- Geen vaste groep van bezoekers meer
- Bezoek houdt 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje, ook in het appartement
- In de openbare ruimtes wordt een mondkapje gedragen en houdt u 1,5 meter afstand
- Bezoek aan medebewoner is toegestaan in het appartement. U draagt een mondkapje en houdt 1,5 meter afstand.
- Bezoek of uitstapje naar familie is toegestaan volgens de richtlijnen van het RIVM: 2 bezoekers per dag, drukke plekken vermijden en 1,5 meter afstand houden. Dit wel graag melden bij het zorgpersoneel. Bij terugkomst 5 dagen een gezondheidscheck (controle op hoesten en verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies (bron: RIVM)
- Wandelen met uw bezoek buiten de instelling is toegestaan. Vermijd drukke plekken en houd 1,5 meter afstand. Let wel dat u met één persoon buiten mag zijn. Graag even melden bij het zorgpersoneel.
- Bezoek aan huis of uitstapje mét een overnachting: bij terugkomst 5 dagen in quarantaine.
- Na contact met een besmet persoon: 10 dagen in quarantaine, op de 10e dag of bij klachten een test. Bij negatieve uitslag uit quarantaine, bij positieve uitslag in isolatie. 

Bewoners onderling
Bewoners zijn verdeeld in verschillende ‘bubbels’: Terpen, Hegewier, Greidhoeke begane Grond, Greidhoeke 1e etage en Greidhoeke 2e etage. Binnen deze bubbel hoeven bewoners onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Dit geldt zowel voor gevaccineerde bewoners als voor (bewust) niet gevaccineerde bewoners.
 
Daarnaast gelden de algemene afspraken voor bezoekers:
- Was uw handen veel en goed
- Registreer uw aanwezigheid bij binnenkomst, inclusief uw telefoonnummer                  
- In alle openbare ruimtes zijn mondkapjes verplicht en houdt u 1,5 meter afstand
- Blijf thuis bij klachten
- Houd de looplijnen in acht

Het Grand Café Ut en Thús blijft geopend voor uitsluitend onze bewoners, voor koffiedrinken en het gebruiken van de maaltijd.
 
Mocht blijken dat bezoekers zich niet aan onze afspraken houden, dan zullen onze medewerkers hen hier op aanspreken. In het uiterste geval kan de toegang hen dan ontzegd worden. We rekenen op uw begrip en medewerking om samen Foswert (weer) Corona vrij te krijgen én te houden.
 

Actueel

Bekijk hier de promo-video