Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Toch weer maatregelen

In de persconferentie van 2 november jl., hebben we allemaal kunnen horen dat de besmettingen met het coronavirus weer oplopen. Ook in de ouderenzorg nemen, voor het eerst in langere tijd, de vastgestelde coronabesmettingen weer toe, zowel in de verpleeghuizen als in de thuiszorg. Verzorgings- en verpleeghuizen gaan weer over tot het invoeren van maatregelen.  De situatie is wel anders dan een jaar geleden, omdat de meeste cliënten, bewoners en medewerkers zijn gevaccineerd, waardoor de kans dat ze ziek worden of klachten krijgen wel is verkleind. Toch willen we geen enkel risico nemen. We streven ernaar om de vrijheid die we weer hebben vast te houden, maar willen en moeten de veiligheid van onze bewoners en onze medewerkers voor ogen houden. Dat betekent dat we een aantal maatregelen weer invoeren.
 
Maatregelen met ingang van 6 november a.s.
Met ingang van 6 november aanstaande is het dragen van een mondneusmasker verplicht in Foswert, in alle publieke ruimtes en op de appartementen van de bewoners. Dit geldt voor alle bezoekers en medewerkers (mondneuskapjes zijn beschikbaar bij de hoofdingang van Foswert). Daarnaast stellen we de 1,5 meter afstand regel opnieuw in.
 
We benadrukken nogmaals de basis- en hygiëneregels, deze waren en zijn nog steeds ontzettend belangrijk:

  •  Was uw handen regelmatig en schud geen handen
  • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoeken
  • Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht
  • Bij klachten? Blijf thuis en laat u testen!

We doen het samen! 
Door ons aan de basismaatregelen te houden zorgen we er voor dat we verspreiding van het coronavirus beperken. Het is daarbij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat het coronavirus ons leven niet weer gaat beheersen.  
Wij doen daarom een dringend beroep op uw verantwoordelijkheid: draag een mondneusmasker, houd afstand, let u op uw handhygiëne en blijf thuis bij klachten. Alleen zo kunnen we samen voorkomen dat we weer een stap terug moeten zetten.  

Wat gebeurt er bij een besmetting?
Mocht er op een afdeling toch een bewoner of medewerker besmet raken met het coronavirus, dan bekijken we per geval of en welke maatregelen er nodig zijn. 
 
 

Actueel

Interzorg Groep verlengt kwaliteitscertificaat!

Geplaatst op: 27-09-2021

Vorige week dinsdag en woensdag stonden bij Interzorg Groep in het teken van de jaarlijkse kwaliteitscertificering (HKZ). Ondanks de coronapandemie, die in het afgelopen jaar veel tijd en energie van alle medewerkers heeft gekost, had de directeur/bestuurder voldoende vertrouwen in de organisatie en haar medewerkers om deze certificering door te laten gaan. Op dinsdag en woensdag vonden de werkzaamheden deels ‘op afstand’ plaats, werden er documenten en cliëntdossiers opgevraagd en ingezien en werden medewerkers van de verschillende onderdelen van Interzorg Groep, de directeur/bestuurder en 2 afgevaardigden van de Cliëntenraad geïnterviewd op het gebied van kwaliteit van zorg.  
 

Lees meer