Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Thuiszorg

Terminale nachtzorg

In situaties waar 24 uur zorg per dag nodig is, zoals in de terminale levensfase, kunt u ons 's nachts inschakelen. Dit om de naaste omgeving te ontlasten en persoonlijke verzorging te bieden. Wij staan, als het nodig is, 24 uur per dag voor u klaar!

Neemt u voor meer informatie contact op met onze wijkverpleegkundigen Tineke Hijma, Petra Krol of Jeannet de Graaf via 088 - 518 0200.
 

Actueel

Interzorg verlengt HKZ-certificaat!

Op 15 oktober jl. vond bij Interzorg Groep de hercertificeringsaudit plaats met betrekking tot de zorg- en dienstverlening. Er werd geen enkele tekortkoming geconstateerd: een fantastisch resultaat! De directie van Interzorg Groep is bijzonder trots op dit resultaat, helemaal in deze tijden van toegenomen en aangescherpte kwaliteitseisen!
 

Lees meer