Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Zorgcombinatie Interzorg trots op continueren HKZ-certificaat!

geplaatst op 27-12-2016

Op 25 oktober jl. is ZCI getoetst op haar kwaliteitszorg in het kader van de HKZ VV&T 2010. Er zijn gesprekken gevoerd met de directie en medewerkers van verschillende afdelingen en vertegenwoordigers van de cliëntenraden over het toepassen van de kwaliteitsnormen (HKZ), de wet- en regelgeving en de veiligheidsnormen.

Om het certificaat te kunnen behouden moet ZCI onder andere aantonen dat ze continu de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening wil verbeteren, de cliënt centraal stelt en de zaken zowel intern als extern op orde heeft. Hierdoor krijgen medewerkers meer inzicht in beleid en doelstellingen en zien ze ook hun eigen aandeel in het leveren van kwaliteit. Fouten worden sneller gesignaleerd en blijvend opgelost. Het samen werken aan het kwaliteitssysteem, met als kroon op het werk het certificaat, maakt dat de medewerkers van ZCI nóg bewuster omgaan met de eisen aan de zorg.
De auditors van het onafhankelijk certificeringsbureau KIWA waren zeer te spreken over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van ZCI: de korte lijnen die er zijn en die het mogelijk maken om snel actie te ondernemen als dat moet, de betrokkenheid van de medewerkers, de zorgvuldigheid van de zorgdossiers en hoe wordt omgegaan met de medicatieveiligheid.

Maaltijdservice onderscheidt zich
Net als Zorgcombinatie Interzorg wordt ook de maaltijdservice, een belangrijk onderdeel van ZCI, jaarlijks getoetst op de voedselveiligheid. Bovendien neemt een onafhankelijk bureau twee keer per jaar onaangekondigd monsters af voor een microbiologische test. Uit deze testen blijkt steeds opnieuw dat de maaltijdservice aan huis zich onderscheid op het gebied van voedselveiligheid, waardoor ook dit bedrijfsonderdeel door KIWA gekwalificeerd is in de hoogste categorie voedselveiligheid: ISO 22000.
De directie van Zorgcombinatie Interzorg en Maaltijden Noord B.V. is uiteraard trots op deze resultaten en op iedereen die meewerkt om deze resultaten iedere dag opnieuw te realiseren en gaat de uitdaging graag aan om ook in het komende jaar aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen te blijven voldoen.


 Meer berichten