Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Uitnodiging lezing ´De mens in zijn of haar context´

geplaatst op 10-10-2017

Op maandag 23 oktober aanstaande organiseert het Maatschappelijk Werk Interzorg een lezing met als thema ´De mens in zijn of haar context´. Deze lezing wordt verzorgd door prof. dr. Gabriel Anthonio. De heer Anthonio is voorzitter Raad van Bestuur van Verslavingszorg Noord Nederland, Lector aan de Stenden Hogeschool en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. De lezing vindt plaats in het Grand Café van Interzorg in Ferwert en begint om 20.30 uur (zaal open om 20.15 uur).
 
Op dit moment zijn in nagenoeg alle gebiedsteams van Noord Friesland de maatschappelijk werkers van Interzorg Groep vertegenwoordigd. De maatschappelijk werkers krijgen binnen de gebiedsteams met uiteenlopende problemen en vragen te maken en daardoor met verschillende zorgprofessionals en - partijen, zoals huisartsen. De heer Anthonio is expert op het gebied van leiderschap en organisatieveranderingen. Hierbij staat de inhoud, de mens en zijn of haar context centraal. Anthonio vertrekt ook deze avond vanuit de visie op de (hele) mens en zijn of haar context. Hierbij worden verschillende levensdomeinen en hun opgave uitgelegd en wordt met name stil gestaan bij het domein van zingeving en spiritualiteit. Vervolgens zal hij de consequenties hiervan voor de samenwerking en afstemming tussen verschillende organisaties en professionals bespreken en daarbij de weg hoe zij elkaar beter en sneller kunnen vinden uittekenen.
 
De heer Anthonio heeft vanuit zijn huidige en vorige bestuursfuncties ruime ervaring met het werken met gebiedsteams en de mate waarin de meerdere levensdomeinen daarin een rol spelen dan wel een rol zouden moeten spelen. De heer Anthonio zal dieper ingaan op het belang en de noodzaak van het levensdomein zingeving en spiritualiteit in de hulpverlening.  Zijn visie en ervaring biedt de hulpverleners inzichten en handvatten voor de nieuwe kansen en mogelijkheden en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen die zorg en steun behoeven.
 
Nieuwsgierig geworden? Dan bent van harte welkom bij wat een inspirerende avond belooft te worden!


 


 Meer berichten