Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Project Interne en externe mobiliteit met Europese ondersteuning

geplaatst op 29-12-2016

Project Interne en externe mobiliteit met Europese ondersteuning
De veranderende vraag binnen de Thuiszorg, in combinatie met afnemende geldstromen zorgen ervoor dat de organisatiestructuur van een organisatie als Zorgcombinatie Interzorg (ZCI) continue aan verandering onderhevig is. Daarbij past een personeelsbestand dat flexibel, duurzaam, vakbekwaam en multifunctioneel inzetbaar is. Doordat de omgeving continue verandert kan het zijn dat een medewerker die ooit de juiste persoon op de juiste plek was, dit door de veranderende omstandigheden nu niet meer is. Bovendien wil de organisatie verder anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij met medewerkers die goed toegerust zijn op een duurzame toekomst, zowel binnen als buiten ZCI.
 
Omdat de zorg verandert van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ is een project gestart om de hele organisatie aan te passen voor een nieuwe toekomstbestendige manier van organiseren en werken, specifiek gericht op resultaatgericht in plaats van taakgericht werken. Dit project is genoemd: ‘Interne en externe mobiliteit’.
Doelstelling van het project ‘Interne en externe mobiliteit’ is het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van individuele medewerkers en het versterken van de toekomstbestendigheid van ZCI. Daarbij is gekozen voor een zorgvuldig traject waarin op individuele basis gezocht wordt naar mogelijke mobiliteitsmaatregelen. ZCI hoopt op deze manier een organisatie te vormen die haar medewerkers bindt en boeit, hen behoudt voor de toekomst en een aantrekkelijke werkgever is voor toekomstige medewerkers.
 
Het project ‘Interne en externe mobiliteit’ wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit het Europees Sociaal Fonds (projectnummer ESF EU 2011938).  
 


 Meer berichten