Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Nieuwe naam gezondheidscentrum

Zaterdag is de naam van het gezondheidscentrum onthuld door bewoners van het woonzorgcentrum Willem Verbeek (91) en Hendrik Veldema (95). De open dag die daar aan gekoppeld was in kader van de week van zorg en welzijn, trok zo’n 300 belangstellenden. Zij konden letterlijk een kijkje nemen in de keuken van de maaltijdenservice, er waren lekkere hapjes, demonstraties, rondleidingen, informatiestands voor vrijwilligerswerk in de zorg en belangstellenden voor werk in de zorg konden ‘speeddaten’ met de afdeling personeelszaken.

Interzorg Groep komt in Ferwert voort uit wat in de volksmond nog altijd rusthuis Foswert is. Interzorg Groep ontstond twee jaar geleden als overkoepelde organisatie voor zorg in de regio, toen verschillende afdelingen en stichtingen onder het dak werden samengevoegd. Directeur Jan Douwe de Jong zei zaterdag bij de start van de open dag dat er al veel veranderd is, sinds de overheid in 2015 meer taken naar de gemeenten schoof. ,,We leven in een wereld van veranderingen. Wij zijn er samen verantwoordelijk voor dat de zorg die gevraagd wordt, ook geleverd kan blijven’’, aldus De Jong. Grootste verandering noemde hij dat mensen ouder worden en langer thuis blijven wonen. ,,Voor ons betekent het dat mensen ouder zijn als ze binnen komen en meer zorg nodig hebben.’’

Het is volgens De Jong vooral belangrijk dat in de regio nu een compleet pakket wordt geboden in de zorg, van een klein beetje ondersteuning thuis tot intensieve zorg met verblijf in het Woonzorgcentrum. ,,Om dat te kunnen blijven doen, hebben wij voor heel Noord Friesland de voorzieningen in huis om op een goede manier oud te kunnen worden. Wij hebben hier in Ferwert wat dat betreft weer een belangrijke stap gezet."


 Meer berichten