Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Nieuwe maatregelen per 18 januari 2021

In het Friese nieuws (o.a. Omrop Fryslân en Leeuwarder Courant) heeft u kunnen lezen dat bij een collega instelling in Surhuisterveen de Britse Coronavariant is geconstateerd. Gelukkig hebben wij hier binnen Interzorg Groep nog niet mee te maken, maar de situatie in Engeland laat zien dat deze Britse variant heel snel om zich heen grijpt.

Friese zorginstellingen solidair
Alle Friese verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg), GHOR en op advies van het expertiseteam van GGD Fryslân gezamenlijk besloten de bezoekregeling te beperken. Hoe zeer het ons ook spijt deze stap te moeten zetten kunnen we niet anders dan meegaan in deze maatregel. Dit niet doen is geen optie, want het gaat nog steeds om u en onze gezondheid en veiligheid. We moeten het samen blijven doen.

Het ging zo goed. Het aantal besmettingen daalde. En we dachten 'redelijk rustig' de periode tot aan het vaccin te overbruggen. Maar helaas, niets is minder waar. We moeten weer terug van voorzichtig, naar heel, heel voorzichtig. En dus moeten we nieuwe maatregelen invoeren. Om het besmettingsgevaar voor onze bewoners en onze medewerkers te minimaliseren.

De volgende maatregelen zijn van kracht vanaf 18 januari 2021, tot nader orde:
1. De hoofdingang van Foswert is afgesloten. Familiebezoek wordt dringend afgeraden. Wilt u toch op familiebezoek komen, dan beperkt en onder strenge voorwaarden.
2. Bezoek in Foswert is alleen toegestaan tussen 10.00 – 12.00 uur en tussen 14.00 – 17.00 uur  (graag aanbellen).
3. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en voor vertrek.
4. Buiten deze tijden kunt u Foswert alleen bezoeken in uiterste noodgevallen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de contactverzorgende of met het team/afdeling waar uw naaste woont.
5. Vanaf maandag 18 januari mag er één keer per week één vaste (steeds dezelfde persoon) bezoeker op bezoek komen. Deze vaste bezoeker blijft dezelfde persoon om zo het risico op besmetting tot een minimum te beperken! Dit geldt alleen voor afdelingen waar geen besmetting is. Afdelingen die besmet worden kunnen niet gevaccineerd worden. Op dit moment is geen bezoek toegestaan op de 1e etage van de Greidhoeke. Wij begrijpen dat dit ingrijpend is, maar wij gaan hiermee af op het advies van de GGD en het RONAZ.
6. Bezoek uw naaste alleen in zijn/haar appartement en niet in de gemeenschappelijke ruimtes (zoals de huiskamers, soos en dagverzorging).
7. Bezoek alleen uw naaste en bezoek geen andere bewoners of plekken in Foswert.
8. Het is niet toegestaan uw naaste op te halen uit Foswert. Een ommetje in de binnentuin van Foswert is toegestaan, maar hier mogen geen ontmoetingen plaatsvinden.
9. Als alternatief kunt u natuurlijk telefonisch, via whatsapp of digitaal, via de mail, skype of webcam contact hebben met elkaar.   
10. De geldende (hygiëne)richtlijnen worden met de grootst mogelijke precisie nageleefd. Dit zijn:
      -    Was uw handen veel en goed
      -    Registreer uw aanwezigheid bij binnenkomst, inclusief uw telefoonnummer
           Steekproefsgewijs controleren we of de afspraak van 1 vaste bezoeker per week wordt nageleefd.       -    Mondkapjes zijn verplicht, ook in het appartement van uw naaste
      -    Houd 1,5 meter afstand, ten allen tijde
      -    Blijf thuis bij klachten
      -    Houd de looplijnen in acht

Grand Café Ut en Thús blijft geopend voor uitsluitend onze bewoners, voor koffiedrinken en het gebruiken van de maaltijd. De Dagverzorging blijft gesloten.  

Mocht blijken dat bezoekers zich niet aan onze afspraken houden, dan zullen onze medewerkers hen hier op aanspreken. In het uiterste geval kan de toegang hen dan ontzegd worden. We rekenen op uw begrip en medewerking om samen Foswert (weer) Corona vrij te krijgen én te houden.
 
We realiseren ons dat we, opnieuw, veel van u vragen. We worden nóg een keer op de proef gesteld en dat is moeilijk. We hopen natuurlijk dat we snel weer kunnen versoepelen, maar dat kan alleen als we ons met zijn allen aan de maatregelen houden. We zetten samen onze schouders eronder en komen ook hier weer doorheen!
 
 


 Meer berichten