Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Interzorg verlengt HKZ-certificaat!

Op 15 oktober jl. vond bij Interzorg Groep de hercertificeringsaudit plaats met betrekking tot de zorg- en dienstverlening. Er werd geen enkele tekortkoming geconstateerd: een fantastisch resultaat! De directie van Interzorg Groep is bijzonder trots op dit resultaat, helemaal in deze tijden van toegenomen en aangescherpte kwaliteitseisen!
 
Dit jaarlijks onderzoek is in het kader van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteit Zorg) en wordt uitgevoerd door KIWA. Tijdens dit onderzoek wordt de kwaliteit van zorg gemeten in het WoonZorgCentrum, de Thuiszorg V & V en de Thuiszorg Huishoudelijke Hulp en wordt gekeken of de organisatie voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk laat zien dat het intern de zaken goed op orde heeft, de klanten centraal stelt en voortdurend werkt aan het verbeteren en optimaliseren van de zorg- en dienstverlening.
 
Het management bedankt iedereen die meewerkt om dit resultaat iedere dag opnieuw te realiseren. Ook in het komende jaar gaat de organisatie alles op alles zetten om aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen te blijven voldoen.


 Meer berichten