Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Interzorg Groep voldoet aan nieuwste brandveiligheidseisen

Veilig wonen in Foswert
Ferwert – Interzorg Groep voldoet als een van de eerste zorgorganisaties in Friesland aan de nieuwste, aangescherpte eisen met betrekking tot de brandveiligheid in verzorgings- en verpleeghuizen. Brandveiligheid in zorginstellingen staat al geruime tijd hoog op de politieke en maatschappelijke agenda door diverse recente branden.
Na een uitgebreide keuring door een certificeringsbureau stonden alle lichten op groen, zodat het inspectiecertificaat en de vergunning brandveilig gebruik konden worden overhandigd, een prestatie waar Interzorg trots op is.
 
In nauwe en prettige samenwerking met de gemeente Noardeast Fryslân en de lokale brandweer is in 2018 een totaalplan ontwikkeld. Deze bevatte naast vervanging en uitbreiding van onder meer de brandmeldinstallatie ook een bouwtechnische aanpak voor het gebouw.
 
Telecom Service Groep uit Leek heeft een brandmeld- en ontruimingsinstallatie geïnstalleerd die volledig voldoet aan de afgeleide doelstellingen zoals deze zijn omschreven in het CCV Inspectieschema Brandbeveiliging V12.0. Er wordt door zogenaamde volledige detectie vooral ingezet op het zo snel mogelijk ontdekken van een brand en directe evacuatie. Met de bouwkundige aanpassingen die gedaan zijn, voldoet het gebouw aan het nieuwste bouwbesluit uit 2012. Jaarlijks vindt een herinspectie plaats, zodat Interzorg Groep aan de wettelijke eisen blijft voldoen.
 
Interzorg Groep biedt zorg en dienstverlening aan ouderen in de thuissituatie en aan haar circa 90 bewoners van de verzorgings- en verpleeghuisafdeling van het Woonzorgcentrum Foswert.
 


 Meer berichten