Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Interzorg gaat digitaal!

Ferwert – Afgelopen maandag vond in de Liudgertsjerke in Ferwert de startbijeenkomst plaats van het project ‘Interzorg gaat digitaal’.  Medewerkers van de wijkzorg uit de regio’s Oost, Midden en West kregen een introductie in het werken met digitale hulpmiddelen, zoals beeldbellen en het werken met een medicijndispencer.
 
De coronacrisis heeft de ouderenzorg in het afgelopen jaar hard geraakt. De zorg is sterk in beweging en de vraagstukken waarmee zorginstellingen te maken krijgen zijn pittig. Zo neemt het aantal ouderen de komende jaren fors toe, stijgt de behoefte aan zorg en worden de zorgvragen inhoudelijk steeds complexer. Daarnaast zijn geldmiddelen schaars en is er een groeiend personeelstekort, niet alleen landelijk, maar ook in Fryslân. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken zijn daarom innovaties nodig, ook bij Interzorg Groep in Ferwert. Interzorg Groep gaat daarom digitaal, want dat wordt de komende jaren de nieuwe norm.
 
Er is in eerste instantie gekozen om in de wijk te starten met beeldbellen en het werken met een medicijndispencer. Het beeldbellen wordt gefaciliteerd door Compaan. Compaan biedt niet alleen een veilig en gemakkelijk platform, maar levert ook een speciaal ingerichte tablet voor de cliënten van Interzorg Groep, welke zij in bruikleen krijgen. Deze tablet wordt helemaal ingesteld op basis van de kennis en kunde van de cliënt. De tablet faciliteert, naast het beeldbellen, ook extra’s, zoals deelnemen aan wekelijkse digitale activiteiten of contact met de familie of de zorg.  
 
Een medicijndispencer helpt cliënten om zelfstandig en veilig de juiste medicatie op het juiste moment in te nemen. Het ontzorgt cliënten en zorgverleners, waardoor cliënten hun vrijheid en zelfstandigheid terugkrijgen. Bovendien hoeven zorgverleners niet meerdere keren per dag langs te komen om medicijnen te verstrekken. In eerste instantie zullen minimaal 20 cliënten in aanmerking komen voor een medicijndispencer. Als dit goed loopt, zal dit verder worden uitgerold. De medicijndispencer wordt geleverd door FocusCura.
 
Met deze ontwikkelingen hoopt Interzorg Groep in te spelen op de steeds grotere groep ouderen die zorg nodig heeft, de steeds krapper wordende arbeidsmarkt én tevens tegelijkertijd minimaal dezelfde goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren, zoals de cliënten dit van Interzorg Groep gewend zijn.


 


 Meer berichten