Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Organisatiestructuur

Bestuur/raad van toezicht

Interzorg Groep wordt geleid door een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt in haar werk ondersteunt door het managementteam.

Raad van Bestuur

De Interzorg Groep wordt geleid door de heer J.D. de Jong.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen en heeft ca. vier keer per jaar overleg met de bestuurder. Momenteel zijn er een aantal vacatures in de Raad van Toezicht. Zo zijn we onder andere op zoek naar een nieuwe voorzitter en een aantal nieuwe leden. Klik op deze link voor meer informatie. Jaarlijks spreekt de RvT met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer W. Kuikman  – Voorzitter
De heer H.J  Rooseboom  -  Vicevoorzitter
De heer W. Lodewijk  – Secretaris
Mevrouw G. Beimers  – Lid

Cliëntenraad en Ondernemingsraad

In 1996 werd er een wet aangenomen die zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad te hebben. Zo kunnen de cliënten meepraten en meedenken over de zorg van Interzorg Groep. Uiteraard komt dit de zorg en dienstverlening van Interzorg Groep ten goede.

Binnen Interzorg Groep zijn twee cliëntenraden actief, de Cliëntenraad Thuiszorg en de Cliëntenraad WoonZorgCentrum. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van Interzorg Groep en oefent invloed uit op het beleid. Beide cliëntenraden onderhouden nauw contact met de cliënten.

Voorzitter cliëntenraad Woonzorgcentrum
De heer P. Bremer pbremer@autobedrijfbremer.nl   

Voorzitter cliëntenraad Thuiszorg
De heer R. Ruben r.ruben@chello.nl    

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad adviseert en geeft (indien akkoord) instemming over belangrijke onderwerpen voor de medewerkers van de verschillende bedrijfsonderdelen, conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad vergadert maandelijks waarbij tweemaandelijks overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur plaatsvindt.

Voorzitter Ondernemingsraad
Mevrouw H. de Jong hdejong@interzorggroep.nl


 

Actueel

Uitnodiging lezing ´De mens in zijn of haar context´

Geplaatst op: 10-10-2017

Op maandag 23 oktober aanstaande organiseert het Maatschappelijk Werk Interzorg een lezing met als thema ´De mens in zijn of haar context´. Deze lezing wordt verzorgd door prof. dr. Gabriel Anthonio. De heer Anthonio is voorzitter Raad van Bestuur van Verslavingszorg Noord Nederland, Lector aan de Stenden Hogeschool en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. De lezing vindt plaats in het Grand Café van Interzorg in Ferwert en begint om 20.30 uur (zaal open om 20.15 uur).
 

Lees meer