Waar heeft u hulp bij nodig:

 Ik kan niet meer voor mezelf koken

 Ik voel me eenzaam

 Ik heb hulp nodig bij persoonlijke verzorging

 Ik heb verpleging nodig

 Ik heb praktische ondersteuning nodig bij mijn problemen

 Ik heb moeite met het huishouden

 Ik kan niet meer op mezelf wonen

 Ik zoek een leuke locatie voor het vieren van mijn verjaardag

Organisatiestructuur

Bestuur/raad van toezicht

Interzorg Groep wordt geleid door een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt in haar werk ondersteunt door het managementteam.

Raad van Bestuur

De Interzorg Groep wordt geleid door de heer J.D. de Jong.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en heeft ca. vier keer per jaar overleg met de bestuurder. Daarnaast spreekt de RvT jaarlijks met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer W. Kuikman  – Voorzitter
De heer H.J  Rooseboom  -  Vicevoorzitter
De heer W. Lodewijk  – Secretaris
Mevrouw G. Beimers  – Lid
De heer T. Bakker - Lid

Cliëntenraad en Ondernemingsraad

In 1996 werd er een wet aangenomen die zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad te hebben. Zo kunnen de cliënten meepraten en meedenken over de zorg van Interzorg Groep. Uiteraard komt dit de zorg en dienstverlening van Interzorg Groep ten goede.

Binnen Interzorg Groep zijn twee cliëntenraden actief, de Cliëntenraad Thuiszorg en de Cliëntenraad WoonZorgCentrum. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van Interzorg Groep en oefent invloed uit op het beleid. Beide cliëntenraden onderhouden nauw contact met de cliënten.

Voorzitter cliëntenraad Woonzorgcentrum
De heer P. Bremer pbremer@autobedrijfbremer.nl   

Voorzitter cliëntenraad Thuiszorg
De heer R. Ruben r.ruben@chello.nl    

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad adviseert en geeft (indien akkoord) instemming over belangrijke onderwerpen voor de medewerkers van de verschillende bedrijfsonderdelen, conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad vergadert maandelijks waarbij tweemaandelijks overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur plaatsvindt.

Voorzitter Ondernemingsraad
Mevrouw H. de Jong hdejong@interzorggroep.nl


 

Actueel

Help de bewoners van Foswert aan een Tovertafel!

Sinds de bewoners en medewerkers van Foswert een demonstratie van de Tovertafel hebben gekregen, zijn zij vast van plan om een Tovertafel aan te schaffen. Zorgmedewerker Froukje Minnema en activiteitenbegeleider Haakje Drost zijn daarom een crowdfundingactie gestart om de aanschaf voor elkaar te krijgen.

Lees meer